Betingelser for deltagelse i events, kurser og workshops

Din reservation er først gældende, når du har betalt for din plads.
Tilmelding er bindende og billetten refunderes ikke.
Du kan til enhver tid overdrage din billet til en anden, hvis denne opfylder kriterierne for deltagelse.
Sælger eller videregiver du din billet, skal du give besked om dette til Lisbeth Deleuran Terapi, gerne pr. mail.