Skab større potentiale for udvikling og vækst, med fokus på motivation, trivsel og arbejdsglæde

 • Psykoterapi øger trivsel, arbejdsglæde, motivation og effektivitet.
 • Psykoterapi forebygger sygemeldinger.
 • Psykoterapi forebygger og behandler stress, angst, depression, mistrivsel, konflikt, osv.

Lisbeth Deleuran – Psykoterapeut MPF

Jeg modtager, som underleverandør, klienter henvist af kommunen.
Disse klienter var sygemeldt, typisk grundet stress, angst, depression, PTSD, kroniske smerter og/eller sygdom, krise eller udfordringer i privatlivet, som stod i vejen for deres arbejdsliv.

Jeg har stor erfaring i, at arbejde terapeutisk med mennesker med de 2 primære formål,
– at øge trivsel, livsmestring og arbejdsglæde.
– at hjælpe dem med at fjerne den/de barriere, som stod imellem klienten og arbejdsmarkedet.

Kort sagt – Jeg er rigtig dygtig til, at hjælpe folk til at trives og fungere i deres privatliv og i deres arbejdsliv.

Hvorfor en ekstern psykoterapeut?

 • Fordi jeg er uddannet til, at tale med mennesker, skabe relation og tryghed og give dem lyst og mod til, at åbne op og arbejde med sig selv.
 • Fordi jeg er meget erfaren og meget effektiv i mit arbejde med forskellige psykiske belastningstilstande og diagnoser, samt personlige udfordringer.
 • Fordi jeg har tavshedspligt.
 • Fordi nogle konflikter eller udfordringer løses bedst med en uvildig, faglig ressource indover.

Mange firmaer har i dag massageordning til medarbejderne, eller betalt medlemskab til fitnesscenter.
Psykoterapi tager sig af den mentale og følelsesmæssig sundhed, hvilket i meget høj grad påvirker trivsel og arbejdsglæde.
Det er derfor til at få øje på, at terapi til medarbejderne, giver gladere og mere motiverede medarbejdere, og giver mere effektivitet til virksomheden.

Psykolog eller Psykoterapeut?

Det er almindelig kendt i dag, at der ofte er meget lang tid ventetid hos psykologer.
Dette kan gøre, at udfordringerne når vokse sig meget større i ventetiden, og at der derved opstår problematikker og/eller sygemeldinger, som kunne have været undgået.

Kommuner, psykiatri, sundhedssystem og forsikringer er begyndt at benytte psykoterapeuter, og det giver god mening, at benytte en psykoterapeut, i stedet for at vente på en psykolog.

Skræddersyede tilbud

Tilbud og forløb kan skræddersyes til jeres behov.

Men et par forslag kunne være:

 • Abonnement: 1 dag pr. måned på jeres arbejdsplads: 4.500,00 kr. eks. moms,
  plus kørsel udenfor en radius af 15 km. fra min adresse i Næstved.
 • Klippekort: 10 samtaler hos mig i en af mine klinikker eller online: 6.500,00 kr. eks. moms.

Samtalerne kan f.eks. benyttes til:

 • Individuelle psykoterapeutiske eller coachende samtaler med medarbejdere eller ledelse.
 • Forebyggende terapi.
 • Behandlende terapi til sygemeldte medarbejdere.
 • Konfliktmægling mellem to eller flere medarbejdere.
 • Gruppesamtaler i forskellige konstellationer og eventuelt med forskellige temaer.

Samtalerne kan foregå ude på jeres arbejdsplads i jeres arbejdstid,
online eller i min klinik, i eller udenfor jeres arbejdstid.